Den 21-25 augusti är vi på ESCHFOE tekniska dagar 21-25 augusti, Triangeln Malmö.

Läckagemätning antingen uppifrån eller nerifrån Läckagemätare BL100TFT

Läckagemätare BL100TFT täthetsklass N1 40Pa och N2 20Pa, 24l/s max 12kvm omslutningsarea

I exemplet visas läckagemätning från toppen av skorstenen!

Röktrycksaggregat Hyltec RTA90 Röktrycksaggregat Hyltec RTA90 Röktrycksaggregat Hyltec RTA90

Vid röktrycksprovning av rökkanaler passar röktryckaggregat RTA90 utmärkt, 3Pa/m

Uppdaterad med fler funktioner se här!

SwemaFlow 236 säljes

Endast använd för mätning i lab.

Inköpt av Hyltec i januari 2018

https://www.swema.se/instrument.php?p=SwemaFlow%20236&k=M%E5nadens%20produkter

Ring eller smsa för pris!

070 491 95 25